Milí priatelia, môžete sa pozrieť na rôzne druhy našich terapií, ktoré pravidelne navštevujeme a sú pre nás nesmierne dôležité, no nemohli by sme ich navštevovať bez Vašej pomoci, nech sa páči:


MUZIKOTERAPIA

1 4 3 2 55 6
7 8 d
 

VIDEO  video


Po lete deti SPOSy Kysuce opäť u nás!
Po prázdninách sa vraciame sa k pravidelným terapiám pre deti a mladých dospelých s poruchou autistickeho spektra zo združenia Sposa. Tešia sa deti, tešia sa naše psy a aj my ❤️.
Sme radi, že už v októbri im môžeme ponúknuť novú terapiu snoezelen, ktorú si určite užijú.
🐾fyzioterapia 🐾canisterapia 🐾masáže 🐾oxygenoterapia 🐾snoezelen🐾
2